go up

Norges Svømmeforbund (NSF) er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktiviteter utfra sine ønsker og behov. NSF baserer sitt arbeid på grunnverdiene glede, helse, fellesskap og ærlighet.

For å oppnå NSFs overordnete målsetting er det mange områder som må arbeides med kontinuerlig. Utdanning er et av disse områdene. Det er alltid et behov for utdanning, kurs, informasjon, veiledning, etterutdanning o.s.v. Kompetanseheving og nytenkning er en forutsetning for utvikling. Økt faktakunnskap gir økt trygghet hos individet. I NSF vil vi sørge for at det utdanningstilbudet som gis, er så godt som mulig. Samtidig må utdanningstilbudet hele tiden være en gjenstand for kontinuerlig endring og vurdering. Kvalitetssikring av det vi tilbyr, er viktig.

En rekke kurs som NSF har opprettet, er godkjent for voksenopplæringsmidler. Oversikt over disse kursene finnes på www.idrettskurs.no. Voksenopplæringsmidler blir utbetalt fra Idrettens Regnskapskontor til arrangør av kurset, på bakgrunn av antall deltakere, antall timer kurset varer, og at kurset er registrert på www.idrettskurs.no.

I 2006 er idrettens tilskudd til voksenopplæringskurs med lærer satt til 45,- kroner per time og tilskudd til voksenopplæringskurs uten lærer er satt til 33,- kroner per time. Dette gjelder pr. studietime.

Hvis dere ønsker mer informasjon om utdanningstiltak i NSF, så er det bare å ta kontakt med forbundskontoret på tlf 21 02 90 00, faks 21 02 96 71 eller epost: post@svomming.no


 


  


 


 


 


 

X