go up

–    
Det
nye vervet i LEN er ennå så nytt at jeg ikke har fått satt meg skikkelig inn i
hva dette går ut på. Det vil nok være noen andre oppgaver enn det jeg er vant
til her hjemme, men det skal bli veldig spennende med andre utfordringer enn
det jeg er vant til, sier den tidligere landslagssvømmeren fra Vadsø.

Patursson håper at vervet kan bidra til at det norske
mastersmiljøet kontinuerlig holdes oppdatert i hva som rører seg på mastersfronten i Europa.

– Det jeg spesielt brenner for er å få med de andre norske svømmeidrettene mer
involvert i masters enn det de er i dag. Norske masterssvømmere er meget godt
representert på internasjonale mesterskap, men vi har en lang vei å gå når det
gjelder stup, vannpolo og synkron, sier Patursson.

Mastersutvalgets leder Geir A. Patursson er valgt inn i LENs
masterskomitee for perioden 2012-2016. LEN er forkortelse for det Europeiske Svømmeforbundet.

Klikk “Les mer” under for mer informasjon.

X