go up

 


 


Følgende avgifter gjelder: 

Avgift kr:


Tilfaller:


Hjemmel:


Manglende startlisensinnbetaling


1.000,-


NSF


GE 24


Brudd på 30 dagers frist ved overgang 

1.000,- NSF GE 24 D

Protestgebyr


200,-


Arrangør


GE 9


Etteranmeldelse


Dobbel startkont.


Arrangør


GE 22 B

Etteranmeldelse ved norske mesterskap Tidobbel startk. NSF GE 34 B

Trekking fra stevne etter fristens utløp


Startkont.


Arrangør


GE 22 C


Trekking fra stevne senere enn 24 timer før konkurransestart


50,-


NSF


GE 24


“Manipulering” av påmeldingstider (bestetid skal oppgis)


1.000,-


NSF ved NM


Krets ved KM


GE 24


Manglende dokumentasjon av     oppgitte påmeldingstider etter       pålegg fra NSF/krets


1.000,-


NSF ved NM


Krets ved KM


GE 24


Uteblivelse fra finalen uten overdommers tillatelse


500,-


NSF ved NM


Krets ved KM


GE 24


Maks. startkontingent  • individuelt  • lag

 

  • 50,-
  • 100,-
Arrangør

GE 21 A


NB! Kravet til korrekt saksbehandling er ufravikelig!


 


 


 

X