go up

 


 


Bente Grødem Johnson
Født: 1953
Klubb: Pingvin Stupklubb
Sivil status: Gift med Frank, og vi har tre jenter: Susanne 26 år, Vibeke 24 år og Cecilie 22 år
Jobb: Rektor på Ålgård skole.
Dette er en barneskole i Gjesdal kommune, ca.  ½ sør for Stavanger.
Skolen har 360 elever og 40 ansatte. Jeg har 100% administrasjonstid.

Verv innen svømming
2004 -> Visepresident i Norges Svømmeforbund
1993 – 2004 – Leder i Pingvin Stupklubb
1983 – 1989 – Leder av stuputvalget/medlem av FS i NSF
1982 – 1983 – Leder av SSC 
1980 -> Internasjonal stupdommer
1975 -> Stuptrener

Verv i LEN (det europeiske svømmeforbundet)
1994 -> Medlem av stupkomiteen

Internasjonale dommeroppdrag i stup
Dommer i OL 2000 i Sydney i Australia
Dommer i VM 2001 i Fukuoka i Japan
Dommer i EM flere ganger

Hvorfor jeg er med i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund
Det er viktig med engasjement på alle nivåer i vår organisasjon.
Jeg ville være med i FS for å føre videre de tanker og ideer vi har på “grasrotplan” til å føre det videre til reelle planer.
Dette føler jeg at vi nå er i gang med på flere områder, bl.a. med den brede satsingen det gjøres på junior og rekrutteringsiden i svømmeidrettene. Fruktene av den jobben som gjøres nå, vil først bli synlig om noen år, men jeg tror vi er på rett vei.
Uten bredde og rekruttering vil idrettene våre få store problemer med å få fram toppene, noe vi alle ønsker. Jeg tror vi må satse på begge deler for å lykkes.

Tanker om framtiden
Jeg tror vi vil få se økt profesjonalitet innenfor idrettene våre. Med det mener jeg økt kompetanse både på trener og ledersiden. Flere betalte trenere og ledere, f. eks. sportslig leder i flere klubber.
Det kan også tenkes at ikke alle klubber skal satse like mye på alle felt, og at flere vil slå seg sammen til større enheter.

Mine ansvarsområder
Jeg er kontakten inn til FS for stuputvalget (Stu) og synkronutvalget (Sy).
I tillegg har jeg et spesielt ansvar sammen med idrettskonsulentene, for all utdanning i NSF. Dette er et spesielt viktig område i og med at våre organisasjonsledd trenger kompetanseheving på alle plan. Et viktig skritt i den retningen er det nye materiellet, utarbeidet av idrettskonsulenten, som foreligger for svømming. Det utarbeides også nytt materiell for stup.

Kontaktinformasjon

Trykk her


 


 


 


 

X