go up

 


 


Tor Aage Dæhli
Født: 1958
Sivil jobb:
Er for tiden Daglig leder i AUS Experten AS som er et datterselskap i Stange Energi as. Virksomhetenes oppgaver er alt innen nybygging og vedlikehold av kabel og linjer i distribusjonsnettet hos e-verk i sørøst Norge. Arbeidsoppgaver er budsjett, resultat og personalansvar. I tillegg jobber jeg med prosjektering og anbud. Har vært i energibransjen nesten hele min yrkesaktive karriere. Har styreerfaring fra Stange Energi AS hvor jeg har vært styremedlem i en 7 års periode.

Verv innen idrett:
Har hatt trener, oppmann, styreverv i fotball og håndball over en periode på 8 år.
Kom inn i svømmemiljøet på Stange rundt 1990 og hadde styreverv der før jeg havnet i Hamar.
I Hamar har jeg vært styremedlem, oppmann og leder for klubben i ca 8 år.
Satt som styremedlem i Hedmark Svømmekrets i en periode.
Har for tiden ingen verv i Hamar, utenom i arrangementskomiteen i HIL Svømming.

Hvorfor jeg er med i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund
Hva jeg ønsker å bidra med i forbundet er bl a satsing på junior og toppidrett i svømming, øke rekruttering. Ønsker økt klubbvirksomhet i svømmehaller, for eksempel ved at flere klubber overtar driften av hallene. Ønsker å bedre rammebetingelser for svømmere og klubber, for eksempel gratis inngang i haller for alle som svømmer aktivt og gratis halleie ved organisert trening gjennom klubber. Ønsker å heve standarden vesentlig på større stevner og Norske mesterskap. Utvikling av kraftsentre vil også være viktig med tanke på å styrke toppidrett og juniorsatsingen.
Ellers vil jeg selvsagt bidra i jobben med å få flere bassenger (både 25m og 50m) i Norge.

Mine ansvarsområder
Toppidrett, juniorsatsing, kraftsenter, arrangement, rekruttering, inkludering og utviklingstrenere. Svømmeutvalget blir en naturlig samarbeidspartner i perioden.

Kontaktinformasjon
Trykk her

 


 

X