go up

 


 


Per Rune Eknes
Født: 1962
Sivil status: Gift med Solveig og vi har tre barn på 18, 12 og 9 år.

Bor i Asker, men representerer Lambertseter Svømmeklubb.
Sivil jobb: Ansvarlig redaktør i SkoleMagasinet. I tillegg prosjektleder innen diverse prosjekter.

Verv innen svømming
2004 -> President i Norges Svømmeforbund
2001 – 2004 – Visepresident i Norges Svømmeforbund
1996 – 2001 – Styremedlem i Norges Svømmeforbund 
1990 – 1996 – Medlem av mastersutvalget i NSF

Hvorfor jeg er med i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund
Norsk svømming får ikke den oppmerksomheten den fortjener. Både innen den aktive delen, og innenfor det behovet som eksisterer rundt anleggstilgang trengs det initiativ. Det trengs kompetanse og kunnskap, samt idelologi for å arbeide med disse områdene. Jeg mener jeg innehar det.

Tanker om framtiden
Vi skal være den mest fremgangsrime idretten i landet, både på aktivietet, prestasjoner og samfunnsengasjement, derigjennom bedre anleggstilgang. 

Mine ansvarsområder
Overordnet ansvar for organisasjonen, koordinerer FS, anlegg/rammevilkår for idrettene, og derigjennom idrettspolitisk ansvar. Hovedkontakt med utvalgene i masters og vannpolo.

Kontaktinformasjon
Trykk her


 
 

X