go up


 


 


 


 


 

Forsvaret og Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komité inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen. Det vil si at inntil 250 toppidrettsutøvere årlig kan gis anledning til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret. Utøverne vil da bli overført til vernepliktsreserven og får ikke innkalling i fredstid (frem til 28 år).
Se artikkelen for oppdatert informasjonsbrev fra NIF/OLT og søknadsskjema for 2009.

X