go up


 


Søknadsskjema skal sendes Norges Svømmefoprbund ved Joacim Lilleåsen


 


 


 


 


 


 

Som mange kanskje kjenner til har Norges Idrettsforbund avtale med Forsvaret om å kunne frita årlig inntil 250 toppidrettsutøvere for førstegangstjeneste og også dermed senere repetisjonsøvelser.
Olympiatoppen har ansvaret, gjennom Audun Kolstad (ansatt i Olympiatoppen Midt-Norge), og forvalte denne ordningen.
I artikkelen under finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema for fritak.

X