go up

 
 


 


 


Nord: Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland
Midt: Nord og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Sør: Aust og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold
Øst: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold


Søknaden sendes til Alice Boyd på e-post: alice.boyd@broadpark.no innen 15 september 2007.


 


 


 


 

Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund minner om fristen 15.september og oppfordrer klubber til å søke om å arrangere Landsdels årsklassemønstring i 2008. Arrangementene arrangeres for de besluttede landsdeler 8.-10. februar 2008. Det søkes etter én arrangør fra hver av landsdelene som ble offentliggjort 27. juni 2007.

X