go up

Vi minner om fristen fredag 18. april for å søke om å arrangere følgende arrangement for 2009:
Landsdelårsklassemønstring, Nasjonal Årsklassemønstring, NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede, NM/UM kortbane junior. Alle tidspunkt for arrangement og detaljer om hva søknaden må inneholde finnes i denne artikkelen.

X