go up

NSF minner om fristen for søknad om spillemidler til utstyr er fredag 15. april. Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for. Endel klubber har ikke fått med seg hva det kan søkes om støtte til – søknadsskjema og type utstyr som kan gi støtte er beskrevet i denne artikkelen.
NSF presiserer at det kun kan søkes om støtte til følgende utstyr:

  • Baneskillere med oppbevaringsvogn
  • Mobile stupebrett
  • Målbur til vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming
  • X