go up

Taco-buffeén koster 195,- pr.pers. Påmelding gjøres til Inger Risbakk jrisbakk@boradpark.no. nnen 1.mars. Betaling gjøres i stevnekontoret ved ankomst.

Klikk her for all informasjon om Senior NM kortbane i Stavanger 3-6.mars.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Arrangøren av Senior NM kortbane i Stavanger har i innbydelsen infomert om en felles taco-buffet etter finalene lørdag 5.mars. Foreløpig er det få klubber som har meldt sin interesse og vi ber derfor andre interesserte klubber om å gi beskjed til arrangøren innen 1.mars.

X