go up

Innmeldingen av stevner til terminlisten 2013 vil foregå på samme måte som tidligere, det vil si at klubbene melder inn stevnene via medley.no – velg “Annet” i toppmenyen. Unntaket er Rogaland Svømmekrets som koordinerer sine stevner internt først. På grunn av sen informasjon  grunnet  usikkerhet rundt noen datoer på hovedterminlista, så har vi valgt å sette fristen for å melde inn stevner til 10. september 2012. Se artikkel fra 24. august her.

X