go up

Det var representanter fra Oppland Idrettskrets som kjørte prosessen denne kvelden. Med på Fremtidskvelden var representanter fra Gjøvik Svømmeklubb (styret og trenere), Gjøvik kommune, Norsk forening for utviklingshemmede avd. Gjøvik, Norges Funksjonshemmdes Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund.


 


Hvis det er andre klubber som kunne tenke seg en lignende kveld for å ta tak i utfordringen med å integrere funksjonshemmede i klubben kan dere ta kontakt med Ingrid på Forbundskontoret; ingrid@svomming.no eller tlf; 21 02 96 73.
Norges Svømmeforbund vil ta kostnadene ved gjennomføringen av en slik kveld.


 


Bilder fra Fremtidskvelden på Gjøvik;


    

Tirsdag 25. april ble det arrangert Fremtidskveld med integrering av funksjonshemmede som tema i Gjøvik Svømmeklubb. Klubben har som mål å få satt i gang tilbud for denne gruppen fra høsten av og i løpet av kvelden fikk man diskutert hva som er målsetningen og hva som må til for å nå denne. Vi ønsker klubben lykke til med videre integreringsarbeid!

X