go up

 Fremdriftsplan Svømmeaksjonen 2011  
Svarfrist klubber ang. matriell 16.feb
Sender ut trykt matriell ca uke 13
Påmelding Ildsjel 15 april-9 mai
Markedsføring Gjensidigestiftelsen uke 17
Sender ut instruktør T-skjorter ca uke 18
Søknadsfrist  Ildsjel 09.mai
Tildeling 13.mai
Sender ut T skjorter barn ca uke 21
Gjennomføring 31.mai til 3 juli
Transport søknad ildsjel 01.sep


 


 


 


X