go up

 Fremdriftsplan Svømmeaksjonen 2013
Hva Når
Åpning påmelding klubber 11. desember 2012
Frist påmelding klubber 01.februar 2013
Svarfrist klubber – behov for instruktør t-skjorter 15.februar
Utsending av materiell ca. uke 10
Åpning påmelding Ildsjel 18.mars
Søknadsfrist 18.april
Sende ut instruktør T skjorter ca. uke 16
Beskjed om tildeling 24.april
Sende ut T skjorter barn uke 20
Frist tilbakemelding klubber avtale med ildsjel
-Forhåndsrapportering
06.mai
Gjennomføring 20.mai til 7. juli
Markedsføring Hele perioden
Frist etterrapportering 1. august


 


 


X