go up

NSF har over lengre tid arbeidet med integrering av funksjonshemmede i organisasjonen og overtok det hele og fulle ansvaret for svømming for funksjonshemmede fra 1. oktober 2004.


 


For å hjelpe klubbene med å tilrettelegge for funksjonshemmede har NSF satt av midler til ulike tiltak i klubber og kretser. Det gis ikke penger til drift av allerede eksisterende tiltak for funksjonshemmede.


 


I motsetning til tidligere år er det ikke satt noen søknadsfrist. Søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Det kan altså søkes om midler i forkant av gjennomføring av tiltak og prosjekter, men det er begrenset med midler – førstemann til mølla gjelder!


 


Eksempel på tiltak det kan søkes midler til:  • Fremtidskveld og oppfølgingskveld – integrering
  • Tiltak som kommer fram under Fremtidskvelden
  • Deltakelse på kurs (f. eks temakurs/tegnspråkkurs)
  • Trekke inn ekstern kompetanse for å bli bedre selv
  • Åpen kveld for funksjonshemmede/temakvelder

 


Alle søknader må inneholde:  • informasjon om klubbens tilbud til funksjonshemmede pr. i dag
  • presentason av tiltaket det søkes om penger til
  • søknadssum (og kort om budsjett for tiltaket)
  • kontaktperson
  • klubbens kontonr.

 


Har dere spørsmål om ordningen ta kontakt med idrettskonsulent i NSF Kristin Homb på mail eller tlf; 21 02 96 73


 

Svømmeforbundet vil minne om og oppfordre klubber og kretser til å søke om midler til tilrettelegging av tilbud for funksjonshemmede. Tiltakene skal være nye og skal i hovedsak være rettet mot barn og ungdom mellom 6 og 19 år.

X