go up

Svømmetinget 2013 arrangeres i Svolvær i perioden 19.-21. april. Innbydelse blir publisert på svomming.no i neste uke. Vi minner om at forslagsfristen for klubber og kretser er fredag 8. februar. Det betyr at alle forslag som ønskes behandlet på Tinget må være sendt til post@svomming.no senest fredag 8. februar 2013 kl 24.00.

X