go up

Forslag som ønskes behandlet på tinget sendes skriftlig til forbundsstyret senest 10 uker før tinget. På tinget kan det ikke behandles lovforslag eller endringer i lov som ikke er oppført på den utsendte sakliste. Andre saker som ikke er oppført på saklisten, kan behandles og avgjøres når 2/3 av forsamlingen forlanger det.

Fristen for innsendelse er fredag 9. februar 2007.

Forslagene sendes til Norges Svømmeforbund på en av følgende måter:
E-post: post@svomming.no
Telefaks: 2102 9671
Vanlig post: Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo


 


Alt om Svømmetinget 2007 finner du her.


 


 


 

Vi minner om at 9. februar er fristen til Tingforslag på Svømmetinget 2007. Se hele artikkelen for detaljer.

X