go up

Norges Idrettsforbund opplyser at fristen for søknad om spillemidler til utstyr er forlenget til onsdag 28. november 2007. Informasjon om ordningen og hvilket type utstyr NSFs medlemsklubber kan søke om finnes i denne artikkelen.

X