go up

 


 


 


 


 


Anders Krystad, Norges Fotballforbund

” Fotball for alle, men du får ikke være med”  

Fotballforbundet har bl.a. følgende som grunnlag for sitt arbeid med inkludering:


”Stenger vi noen ute fra fellesskapet, fra samfunnet, er vi på ville veier. Dette ville være diskriminering, og gir folk følelsen av at de er mindreverdige. Dette kan vi selvsagt ikke tolerere. Alle har noe å bidra med til fellesskapet. Det gjelder bare å finne rett plass til rett person.”


Anders Krystad har vært en pådriver for inkluderingsarbeidet i Fotballforbundet – han har mye å bidra med, er engasjerende og ser fram til å dele erfaringer med svømmemiljøet.

                                                                                   


 


 


 


 


 


Danielle Keller, Dansk


Svømmeunion


 


“Etisk kodeks i idretten”


Har svømmeklubben drøftet hvilke retningslinjer de har for god adferd mellom klubbens ansatte/ledere og utøvere?  Har klubben verdier og leveregler som skaper trygghet for alle klubbens medlemmer? Dette er noen av spørsmålene som stilles i Dansk Svømmeunion sin etiske kodeks. Det er laget både en folder og videoklipp klubbene kan bruke som diskusjonsgrunnlag. Danielle Keller er styremedlem i Dansk Svømmeunion og tilknyttet unionens kursavdeling. Hun har vært ansvarlig for prosjektet om Etisk Kodeks. Danielle er blant annet tidligere svømmer, trener og klubbleder.


Mer om Etisk kodeks


  


 


 


 


 


Nicohlas Lemyre, Olympiatoppen


”Fra resultat til mestrings- og prestasjon fokus”


Hvordan endre fokus fra resultatorientering til mestrings- og prestasjonsfokus? Dette er et tema som er like aktuelt for både trenere og ledere. Nicolas er tilknyttet Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen og jobber innenfor fagområdene idretts psykologi, psykofysiologi, motivasjon og utbrenthet. 


 


 


 


 


Johan Setterberg, NSF


“NSFs utviklingstrapp”


Johan er engasjert av Svømmeforbundet for å jobbe med utviklingsorientert ungdomsidrett. Han vil ta for seg NSFs utviklingstrapp; en generell gjennomgang av utviklingstrappen, samt kort om arbeidskrav og testbatteri for kapasitetsprofil.


 


 Undervannskicket”


Johan møter vi også igjen i en sekvens om teknikktrening, der han ser nærmere på hva som kreves for å utvikle undervannskicket.


  


 


 


 


 


Per Irgens, NSF


”Fra kurs til trening”


”Hva skal jeg legge vekt på ved overgangen fra kurs til trening; hva gjør jeg i praksis hvis jeg følger NSFs utviklingstrapp?” Dette spørsmålet er det mange instruktører og trenere som stiller seg. Per vil prøve å gi noen svar på dette og har også med seg forslag til årsplan for de første treningsårene, med eksempler på programmer og øvelser for barn i alderen 8-12 år.


 

Reidun Redfern, Coacingansvarlig i NSF

”Coaching av unge utøvere”


Reidun tar for seg kommunikasjon og coaching; hvilke coachingverktøy kan jeg bruke på yngre utøvere, og hvordan bør jeg gjøre dette sammen med mine andre trenerkollegaer i klubben? 


 


 


 


 


Sondre Solberg, Bærumssvømmerne 


 


 


 


 


Claude Lebreux, Olympiatoppen


Basistrening – i teori og praksis


I 2007 startet Svømmeforbundet, sammen med Bærumssvømmerne og Olympiatoppen opp med prosjektet ”Basistrening for unge utøvere”. Hensikten med prosjektet er å bedre den generelle styrken hos barn og unge gjennom trening på land. Prosjektet har så langt har resultert i programmer/øvelser/progresjoner på 3 nivåer og på årets konferanse vil deler av dette bli presentert gjennom teori og utprøving av øvelser.


 


Sondre Solberg, hovedtrener i Bærumssvømmerne og Claude Lebreaux fra Olympiatoppen har jobbet tett opp mot prosjektet og vil lede Basistreningens økten på Hamar.“Ren utøver”, Kamilla Gamme Svello og Einar Kavli, Antidoping Norge


Antidoping Norge har utviklet et eget -læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Dette består av ni korte og morsomme opplæringsmoduler/case der en lærer det viktigste innen antidoping. Antidoping Norge gir oss en nærmere presentasjon av Ren utøver og de vil også ha en egen stand på konferansen.


 


Les mer om Ren utøver.


  


 


 


 


Ebba Nygberg, svensk svømmer, helsepedagog, kostholdsrådgiver og personlig trener


 


 


 


 


 


 


Idrett, doping og preventiv næringslære


Ebba Nyberg har vært utestengt for doping i 2 år og har følgende og har gjort seg mange erfaringer:


Fick i mig en förbjuden substans via ett kosttillskott som var hälsofarligt.Uppgivenheten och smärtan av den tiden som jag var avstängd är obeskrivbar. 

Att berätta min historia för andra och att informera andra har hela tiden känts som mitt kall efter det som hände. Även fast det är väldigt jobbigt så får jag alltid en bra känsla efteråt och känner mig otroligt glad över att jag kan stå där och säga att jag inte gav upp trots allt. Jag hoppas även att kunna förhindra andra från att hamna i samma situation.”

Les mer om Ebba Nygberg på www.ebbanyberg.blogspot.com

 


 

Mestring, etikk, trening av våre yngste svømmere og organisering ev svømme-Norge er noen av teme på årets Trener-/lederkonferanse. De fleste av foredragene er nå på plass og du kan lese mer om foredragene her. 

X