go up


Sarah Louise Rung


 


Sarah Louise Rung har i løpet av det siste året markert seg som en av verdens beste funksjonshemmede svømmere. Under VM i Eindhoven i fjor ble det 3 gull og et sølv, samt en verdensrekord. For dette ble hun, under Idrettsgallaen på Hamar i januar, kåret til ”Årets funksjonshemmede utøver” i 2010. Mange av oss har fått med seg disse prestasjonene, men historien bak er det ikke alle som kjenner. Den vil Sarah Louise dele med oss på åpningsdagen på årets konferanse.


 


 Frode Kyvåg


Frode Kyvåg lever for og med idretten, noe han har gjort i ”alle år”. Han har vært trener for kvinnelandslaget i håndball og damelaget til Bekkelaget. I 1975 ble han generalsekretær for verdens største forballturnering, Norway Cup – og han er fortsatt en like engasjert generalsekretær. Frivillighet er en av bærebjelkene i        Norway Cup – og i norsk idrett generelt. Hva skaper frivillighet? Hvordan tar vi vare på frivilligheten? Frivillighet, kultur og motivasjon er noe av det Frode Kyvåg vil snakke om i avslutningsforedraget søndag formiddag.


 Judith van der Weele, Seksuell trakassering i idretten


Judith er psykologspesialist og har arbeidet med utsatte for seksuelle overgrep siden 1992. Hun har arbeidet med flere som har opplevd overgrep innen idretten, videre andre organisasjoner som arbeider frivillig med barn. Hun har vært rådgiver i mange år for en barne og ungdomsorganisasjon i håndtering av mistanker. Har deltatt i prosjekt betalt av helse og rehabilitering i en organisasjons sitt opprydningsarbeid etter overgrep i skolesammenheng. Til daglig arbeider Judith for retten som sakkyndig og er ellers lærer og veileder for terapeuter som skal jobbe med traumatiserte.


 


Foredraget skal kretse rundt begrepene tillit ansvar og makt. Videre skissere opp en mulig måte å organisere seg på i forbindelse med mistanker. Det blir også noe fokus på hvordan man forholder seg som utsatt der hvor det er overgrep. Om forvirring, forelskelse, skam, skyld som kan være en del av reaksjonene hos de utsatte. Målsetningen med undervisningen skal være svømmeidretten som trygt sted, med gode verdier, som bygger opp rundt god psykisk helse og god selvfølelse. Det skal også være et trygt sted å jobbe som leder og frivillig. Den som er bekymret for grenseløshet i et forhold mellom barn og unge og voksne ledere, skal vite hvor man skal gå og motta kompetent veiledning på håndteringen av mistanken.


 


Det legges opp til at deltakerne kan stille spørsmål.


 


 
LEDERKONFERANSEN Lars Brockstedt Svendsen, Lokal sponsing – hvordan skaffe sponsorer til klubben?


Vi går gjennom ”sannheter” innen sponsing og hva som skal til for i lettere grad tiltrekke seg sponsorer. Det som virker for de store vil ikke nødvendigvis fungere for de mindre og lokale aktørene.


Lars jobber i firma Sponsor Insigt, er et firma som har spesialisert seg på bl.a. sponsing innen idretten.


 
Anlegg


Uten anlegg ingen idrett. Dette er i alle fall noe som stemmer veldig bra for svømmeidretten. Utfordringen mange klubber har, er å få nok bassengtid og ha et godt samarbeid med anleggseier  (som i de fleste tilfeller er kommunen).


 


”Prosessen fra plan til realiseringen av Raufoss svømmehall – og veien videre” v/ Trond Brønstad, leder i Raufoss Svømmeklubb


Raufoss Svømmeklubb har vært aktiv inne i porsessen med å realisere ny svømmehall på Raufoss og leder i klubben, Trond Brønstad har hatt en aktiv rolle i hele prosessen med å få realisert svømmehallen. På konferansen deler han sine erfraringer med oss.


 


Samarbeid svømmeklubb-kommune v/ Jon Peter Wium, Øvre Eiker Svømmeklubb 


 


Klubbutvikling


Klubbutviklingsprosess og erfaringsutveksling. Styrearbeid i små og store klubber med


fokus på ansvar/rollefordeling og kontinuitet i klubbens arbeid.Ledes av Kathe Langvik, klubbveiledere i Oslo Idrettskrets og Lasse Hoel, klubbveileder i NSF.


 
TRENERKONFERANSEN


 


Oppbygging av svømmeartene


Vi har invitert noen av våre beste svømmere til å være med på en gjennomgang av svømmeartene.


 


Spenningsregulering v/ Ander Dahl


Anders Dahl har selv en aktiv svømmekarriere bak seg og han har vært trener i mange år. Psykologi er hans fagfelt og på konferansen er temaet Spenningsregulering i forbindelse med trening og konkurranse.


 


Ungdomstrening og- utvikling


Johan Bjørkegren, Asker svømmeklubb og Sondre Solberg, Bærumsvømmerne gir innblikk i hvordan to av landets største klubber jobber med sine ungdommer.


 


Utvikling av sportslig plan


Svømmeforbundets Tore de Faveri og Johan Setterberg vil si litt om hvordan klubbene kan utvikle sportslig plan og da med fokus på hva trenere kan gjøre.


 Tema og foredrag med forbehold om endringer.


  

Her finner du informasjon om foredrag og foredragsholdere som er klare. Denne siden blir oppdatert fortløpende.

X