go up

 


 


President
Per Rune Eknes
Født: 1962
Sivil status: Gift med Solveig og vi har tre barn på 24, 18 og 15 år.
Bor i Asker, men representerer Lambertseter Svømmeklubb.
Sivil jobb: Ansvarlig redaktør i SkoleMagasinet. I tillegg prosjektleder innen diverse prosjekter.

Verv innen svømming
2004 -> President i Norges Svømmeforbund
2001 – 2004 – Visepresident i Norges Svømmeforbund
1996 – 2001 – Styremedlem i Norges Svømmeforbund 
1990 – 1996 – Medlem av mastersutvalget i NSF

Hvorfor jeg er med i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund
Norsk svømming får ikke den oppmerksomheten den fortjener. Både innen den aktive delen, og innenfor det behovet som eksisterer rundt anleggstilgang trengs det initiativ. Det trengs kompetanse og kunnskap, samt idelologi for å arbeide med disse områdene. Jeg mener jeg innehar det.

Tanker om framtiden
Vi skal være den mest fremgangsrime idretten i landet, både på aktivietet, prestasjoner og samfunnsengasjement, derigjennom bedre anleggstilgang. 

Mine ansvarsområder
Overordnet ansvar for organisasjonen, koordinerer FS, anlegg/rammevilkår for idrettene, og derigjennom idrettspolitisk ansvar. Hovedkontakt med utvalgene i masters og vannpolo. I tillegg er jeg leder av anleggskomiteen.

Kontaktinformasjon
Trykk her


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


 


 


Visepresident
Dag Bergslien
Klubb: Stavanger Stupe Club
Født: 1956
Sivilstand: Gift med Ann Elin Gilje og far til Andreas (f. 84), Marthe (f. 86) og Espen (f. 90).
Sivil Jobb: Senior Geolog innen Produksjonsgeologi i ExxonMobil. Er også forskningskoordinator, hovedverneombud og deltar i kriseteam under Public Affairs.
Annet: Har erfaring fra forsvaret bl.a. som idrettsoffiser ved 22 TKRB Skvadron 1975-76. Arbeidet som freelance fotograf og journalist fram til 1982 ved siden av skole/studier.

Verv Innen Idrett
– Leder for styret i Stavanger Stupe Club fra 2003 – fortsatt
– Medlem for SSC Stup i Svømmealliansen i Stavanger 2005 – fortsatt
– Valgkomiteen Rogaland Svømmekrets 2005
– Styret i Stavanger Turnforening 1996 – 1999 som ansvarlig for hall-seksjonen
– Medlem hallkomiteen Stavanger Turnforening 1999 – 2000 og 2004 – 2005
– Valgkomiteen Stavanger Turnforening 2000.
– Kasserer BSI Håndball (1978/79)


Utdanning innen svømming/idrett
– Utdannet Forbundsdommer 2008
– Kretsdommer stup 2004
– Trener A-kurs 1974Hvorfor er jeg med i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund
Svømmesporten innebærer store positive verdier for enkeltmennesker og samfunn. Jeg ønsker med mitt engasjement i forbundsstyrets arbeid å bidra til at dette fremmes i bevistheten allment, og spesielt at beslutningstakere bedre verdsetter i form av anlegg og økonomiske midler det flotte samfunnsbidraget norsk svømming leverer.

Saker jeg er spesielt opptatt av:
– Kvalitet i rekruttering og ungdomsarbeid – ungdommen i sentrum
– Tiltak for å redusere frafallet i ”sen ten – tidlig tyveårene”.
– Sikring av langsiktig økonomisk fundament for videre satsing på bredde og topp

Jeg besitter et konglomerat av kompetanse fra mitt arbeid i yrkesliv og idrett. Nå håper jeg min kreativitet og kompetansebakgrunn kan nyttes innad i organisasjonen mot prosjekter som søker å styrke både topp og ikke minst bredde i svømmesportene generelt og stup spesielt.

Mine ansvarsområder
– Hovedansvar å følge opp mot norsk stup bredde og topp.
– Vannpolo

Kontaktinformasjon
Trykk her 


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


Styremedlem
Marit Pedersen
Klubb: Bergens Svømme Club
Født: 1949

Kontaktinformasjon
Trykk her


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


 


 


Styremedlem
Tor Aage Dæhli
Klubb: Hamar IL Svømming
Bosted: Hamar.
Født: 1958
Sivil status: Gift med Hilde, to barn, Lars Erik 28 og Nina Kathrine 25
Sivil jobb: Jobber for tiden som avdelingsleder på Hamar i Eidsiva Energi. Arbeidsoppgaver er budsjett, resultat og personalansvar. I tillegg er jeg involvert i ulike prosjekter i Eidsiva. Har vært i energibransjen nesten hele min yrkesaktive karriere. Har styreerfaring fra Stange Energi AS hvor jeg var styremedlem i en 7 års periode.

Hobbyer:
Svømming, sykling, snekring. Har ingen bakgrunn som aktiv svømmer så når jeg sier at det er en av mine hobbyer er det gjennom utøvelsen av diverse verv opp igjennom åra. Holder meg i form ved hjelp av mine fire sykler og har hatt Birkebeinerrittet som det store målet de 10 siste årene. I tillegg har jeg et lite firma sammen med en kamerat, så noen snekkeroppdrag blir det hvert år.

Verv innen idrett:
Har hatt trener, oppmann, styreverv i fotball og håndball over en periode på 8 år.
Kom inn i svømmemiljøet på Stange rundt 1990 og hadde styreverv der før jeg havnet i Hamar.
I Hamar har jeg vært styremedlem, oppmann og leder for klubben i ca 8 år. I tillegg har jeg vært ansvarlig for større arrangement i klubben(dvs 5 NM og en rekke Mjøs-svøm).
Satt som styremedlem i Hedmark Svømmekrets i en periode. Er nå inne i min tredje periode i FS.

Hvorfor jeg er med i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund
Når jeg nå har gått inn i min tredje periode i FS er det først og fremst for de jeg ønsker å bidra videre i den positive utviklingen Norsk svømming er inne i. Vi står overfor en rekke utfordringer i den kommende perioden og da er det viktig med en blanding av nye og ”gamle” medlemmer i FS.
Hovedfokus blir å følge politisk dokument i den kommende perioden, men jeg brenner spesielt for konkurranseidrett og mener det er viktig å videreføre satsing på junior og toppidrett i svømming, samt øke rekruttering. Ønsker økt klubbvirksomhet i svømmehaller. Ønsker å bedre rammebetingelser for svømmere og klubber, for eksempel gratis inngang i haller for alle som svømmer aktivt og gratis halleie ved organisert trening gjennom klubber. Ellers vil jeg selvsagt bidra i jobben med å få flere bassenger (både 25m og 50m) i Norge.

Mine ansvarsområder
– Svømming
– Hovedkontakt mot svømmeutvalget.


Kontaktinformasjon
Trykk her


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


Styremedlem
Solgunn Wagelid
Klubb: Lakselv Svømmeklubb
Født: 1963

Kontaktinformasjon
Trykk her


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


Varamedlem
Hans Hagenes
Klubb: Bryne Symjeklubb
Født: 1958

Kontaktinformasjon
Trykk her


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


 

President: Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb
Visepresident Dag Bergslien, Stavanger Stupe Club
Styremedlem: Marit Pedersen, Bergens Svømme Club
Styremedlem: Tor Aage Dæhli, Hamar IL svømmegruppe
Styremedlem: Solgunn Wagelid, Lakselv Svømmeklubb
Varamedlem: Hans Hagenes, Bryne Symjeklubb

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

X