go up

Man må være fylt 18 år og vært autorisert kretsdommer i minst 2 år for å kunne delta. 


Priser:
Kursavgift inkl. overnatting i enkeltrom, middag fredag kveld og lunsj lørdag


kr. 800,-


Kursavgift inkl. overnatting i dobbeltrom, middag fredag kveld og lunsj lørdag:


kr. 650,-


Kursavgift inkl. lunsj lørdag:


kr. 200,-


(tilskudd i hht. tilskuddsordning er trukket fra. Reise dekkes av den enkelte deltaker/klubb) 


Den nettbaserte delen av kretsdommerkurset må gjennomføres før kursdagen. Brukernavn og passord blir sendt ut i rett etter påmeldingsfristens utløp.


 


Påmeldingsfrist er satt til 9. oktober 2014.


Påmeldingsskjema

Norges Svømmeforbund har gleden av å invitrere til Forbundsdommerkurs på Thon Hotel Oslo Airport 31. oktober – 1. november.


Påmeldingsfrist 9. oktober.

X