go up
Årsmøtet er en viktig arena for å kunne informere klubbens medlemmer om status i klubbens, tanker om fremtiden, vedta dokumenter eller strategiplaner og hedre personer som gjør eller har gjort en forskjell i din klubb. Se tips til gjennomføring av et god årsmøte i kubbdriftsportalen. Valgkomiteen bør nå være godt igang. Valgkomiteen bør ikke bare prøve å finne personer til styret, men finne riktige personer til rett posisjon i klubben. Husk å oppdatere klubbinfo og kontaktpersoner etter årsmøtet. Ta kontakt med deres Idrettskrets om dere har spørsmål ang årsmøtet. Lykke til!
Les mer
X