go up

Desember måned betyr kåringer av mange slag, og på idrettsfronten er det flere svømmere som er nominert som årets utøvere. I avisa Nordlys kan du stemme på årets Nordnorske idrettsnavn (blant kandidatene er Katharina Stiberg og Alexander Broberg Skeltved), og i Bergensavisen kan du stemme på årets sportsnavn (blant kandidatene er Alexander Dale Oen og Stig Leganger-Hansen). I Østlandets Blad er Jørgen Tadvin kandidat til “årets idrettsnavn”.
Ser du flere kåringer med folk fra svømmesporten involvert kan du gjerne sende oss en mail med link.

X