go up

Hvem som er registrert med lisens på medley.no kan du se ved å klikke på knappen ”Annet” og velge ”Oversikt over lisensierte svømmere”.


 


All informasjon om lisens 2010 finner du her.


 


  


 


 

Tre av fire stevner arrangert hittil i år er rapportert inn til rankingdatabasen på medley.no, og alle tider fra disse stevnene er importert til databasen. Det er derimot slik at lisensen må være betalt for at resultatet skal være synlig i rankingen. Det kan ta ca en uke fra en lisens er betalt til det er registrert på medley.no. Neste synkronisering mellom lisensdatabasen og medley.no skjer i morgen onsdag, og da vil alle innbetalinger fra helgen og til og med mandag kl 15.00 bli oppdatert.

X