go up

 


Kjetil André Aamot, tidenes vinterolympier holder åpningsforedrag fredag kveld.


 


 


 


 


Prestasjons- og treningskultur v/ Johan Kaggestad


Johan vil ha fokus på hvordan man kan videreutvikle en toppidrettskultur i norsk svømming. Punkter som inngår her er mål og målforståelse med basis i en  levende visjon, kulturen og samspillet i organisasasjonsleddene, samt oppfølging og utvikling av satsingsområder.


 


 


Strategisk klubbutvikling v/ Elling Finnanger, Olympiatoppen og Totel Consult


Hvordan kan man involvere, engasjere og skape motivasjon i hele klubben.


 


Klubbutvikling – hvordan utnytte menneskers forskjellighet


Klubbens medlemmer er forskjellig, både som type mennesker og hva de sitter inne med av forskjellige erfaringer, kunnskap og kompetanse – og dette kan klubben utnytte for å skape et optimalt klubbmiljø.


 


Elling Finnanger jobber til daglig med bl.a. prestasjonsforbedringer og utviklingsprosesser, både i idretten og innenfor næringslivet.


 Retningslinjer for klubben – foreldrevettregler v/ Jaokim Levorsen, Heming IL


Foredraget er basert på Heming lille grønne. Dette er en veileder for utøvere, foreldre, trenere og andre aktive i klubben, ut fra Hemings mål og verdier. Den har fungert som et godt fundament til å bygge en felles kultur i hele klubben, gjennom aktiv implementering.


 


Joakim Levorsen har vært hovedtrener og juniortrener i Heming Langrenn. Han har deltatt i Hemings ressursreuppe/sportslig utvalg siden det ble opprettet i 2005. Her har han vært med på å forme Hemings lille grønne og holdt kurs for klubbens trenere basert på denne. Joakim jobber til daglig som konsulent i Interplay-sports.


 Nye muligheter i hverdagen v/ Atle Haglund


Hvordan møte mennesker med litt andre utfordringer enn hva en er vant til i hverdagen? Mange føler stor usikkerhet når nye og uventede situasjoner oppstår, men etter hvert merker man at det nye og uventede faktisk går ganske smertefritt.


 


Atle Haglund er tidligere tidliger landslagsspiller i kjelkohockey


 

X