go up

På 60- og 70-tallet hadde politikerne store visjoner om Norge som en svømmedyktig nasjon, og kommunene bygde svømmehaller i stor skala.

Norge var ett av verdens fremste land på tilgang til offentlige basseng. De siste tiårene har satsingen stupt. Over hundre basseng er blitt stengt, og enda flere har forfalt pga manglende vedlikehold. Ifølge skolereformen i 1997 skal alle landets skoler lære fjerdeklassingene å svømme. i dag er det bare halvparten av femteklassingene som kan denne livsviktige kunsten.


Se NRK Faktor sine sider på internett.


 


 

 

 


 


 

NRK 1 viser i kveld kl 20.00 et dokumentarprogram om at færre lærer å svømme i Norge pga at over hundre svømmebasseng har blitt stengt og enda flere har forfalt på grunn av manglende vedlikehold de siste tiårene.
Undertittelen til programmet er “Halvparten av norske femteklassinger kan ikke svømme. Hvor er det blitt av visjonene om en svømmedyktig nasjon?”

X