go up

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri


 


32 timer


(NAIS-kode K4500T2011)


 


MÅL


Etter endt kurs skal deltakerne ha det faglige og pedagogiske grunnlaget til å planlegge, iverksette og gjennomføre opplæring slik det kommer til uttrykk i Norges Svømmeforbunds videregående kurs: Sel, Sjøløve, Delfin og Hai. I tillegg skal deltakerne mestre de livredningsferdigheter som er nødvendig for elevenes sikkerhet.


 


OPPTAKSVILKÅR


Fylt 18 år. Bestått Begynneropplæring og ha gyldig kompetansekort.


 
INNHOLD


 


TIMER


Anatomi/fysiologi nivå 2


1t


Treningslære nivå 2


2t


Treningsledelse nivå 2


2t


Idrettspsykologi nivå 2


2t


Bevegelseslære nivå 2


25t


 


EVALUERING


Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve. Det kreves bestått på begge.


 


AUTORISASJON


Dokumentere opptaksvilkår. Bestått avsluttende prøve. I tillegg skal man praktisere og bestå 10 timer praksis. Praksiskortet og kompetansekortet sendes autorisasjonsansvarlig i kretsen for autorisering. Autorisasjonsansvarlig sender kompetansekortet og tøymerke til svømmeinstruktøren.


 


AUTORISASJONSFORNYELSE


Gjennomføre og bestå Årlig Livredningsprøve en gang hvert år. Bestått prøve påtegnes i kompetansekortet. Liste over deltakere med bestått livredningsprøve sendes autorisasjonsansvarlig i kretsen.


Årlig Livredningsprøve:


1. 50m svømming med klær (skjorte og bukse) og avkledning på dypet.


2. 600m svømming hvorav de første 400m på brystet og de siste 200m på ryggen.


3. Start fra startpall med stup, dykk og hent ilandføringsdukke/person på det dypeste i bassenget du arbeider i ……….m. Ilandfør 25m. Bring en person fra bassenget opp på bassengkanten og legg i stabilt sideleie. Utfør Hjerte/Lungeredning på Anne-dukken. Hele punkt 3 gjennomføres sammenhengende.


4. Beherske ilandførinsteknikkene og kjenne til prinsippet om Den forlengede arm og slagordet; Reach, throw, row, go, tow.


5. Vise sikker kjennskap til alarmplanen(e) for den(de) svømmehallen(e) du underviser i.


 


LITTERATUR


“Svømmeaktiviteter for viderekommende” av Blixt/Madsen. Alt materiell bestilles fra Ordrekontoret, tlf: 2102 9010, faks: 2102 9001.


 


Moduloppbygging for kurset “Videregående opplæring”:


 

Beskrivelse


Tid


Total


Modul 1: Anatomi/fysiologi nivå 2 og Bevegelseslære nivå 2a (M4500T2271)


 


4 t


Åndedrettsystemet (åndedrettsystemet)


 


1/2 t


 


Sirkulasjonssystemet (hjertekretsløpsystemet)


 


1/2 t


 


Biomekanikk/hydromekanikk (mekaniske grunnprinsipper (kraft, masse, tyngdepunkt, akser, vektstenger, likevekt/balanse, dreieimpuls, aksjon-reaksjon), vannets egenskaper (oppdrift, aktiv/passiv motstand, fremdrift, lift))


 


3 t


 


Modul 2: Treningsledelse nivå 2 og Idrettspsykologi nivå 2 (M4500T2281)


 


4 t


Filosofi (NSFs utdanningsstruktur og filosofi)


 


 


1 t


Kommunikasjon (barn og samspill)


 


 


1 t


Utvikling og personlighet (barns fysiske og psykososiale utvikling fra 8-12 år)


 


 


2 t


Modul 3: Treningslære nivå 2 og Bevegelseslære nivå 2b (M4500T2291)


 


4 t


Grunnleggende teori (definisjoner; organisering av trening)


 


2 t


 


Undervisningslære/pedagogikk (undervisningsprinsipper, feilretting)


 


2 t


 


Modul 4: Bevegelseslære nivå 2c (M4500T2301)


 


4 t


Metodikk/teknikker (livredning)


 


4 t


 


Modul 5: Bevegelseslære nivå 2d (M4500T2311)


 


4 t


Metodikk/teknikker (bevegelsesoppgaver fra andre vannidretter (dykking, hopp/stup))


 


4 t


 


Modul 6: Bevegelseslære nivå 2e (M4500T2321)


 


4 t


Metodikk/teknikker (bevegelsesoppgaver fra andre vannidretter (synkronsvømming, vannpolo))


 


4 t


 


Modul 7: Bevegelseslære nivå 2f (M4500T2331)


 


4 t


Metodikk/teknikker (bevegelseslæring, svømmearter (øvelsesrekker for crawl og ryggcrawl m/start og vendinger)


 


4 t


 


Modul 8: Bevegelseslære nivå 2g (M4500T2341)


 


4 t


Metodikk/teknikker (svømmearter (elementær og dobbel overarm-ryggsvømming, butterfly, opp-ned-brystsvømming)


 


4 t


 


 


Gjennomføring av kurset:


Praktisk/metodisk oppgaveløsning bygges inn mot slutten av kurset.


 


Forslag til gjennomføringsmodell for kurset “Videregående opplæring”


Merk: Modellen må selvfølgelig tilpasses den tid dere har i bassenget, og om dere gjennomfører kurset to helger fredag til søndag eller to helger lørdag og søndag.


Kursåpning bør inneholde informasjon om NSFs organisasjonsmodell, utdanningstilbud, utøverens vei fra kurs via trening til landslagsnivå.


Det er ingen teoretisk prøve på kurset, men det skal leveres en hjemme-eksamen med innleveringsfrist 14 dager.


Litteratur: “Svømmeaktiviteter for viderekommende”. Repetisjon av deler av “Lær å svømme”.


 

Emne


Teori


Praksis


Filosofi (NSFs organisasjon, utdanningsstruktur og filosofi). Kap. 1


 


1


 


Kommunikasjon (barn og samspill). Kap. 2


 


1


 


Utvikling og personlighet (8-12 år). Kap. 2


 


2


 


Åndedrettsystemet. Side 37


 


1/2


 


Sirkulasjonsystemet. Side 37


 


1/2


 


Mekaniske grunnprinsipper, vannets egenskaper. Kap. 4


 


2


1


Livredning. Kap. 5


 


1


3


Grunnleggende teori (treningslære, organisering). Kap. 3 og repetisjon fra “Lær å svømme”


 


1


1


Undervisningslære/pedagogikk (undervisningsprinsipper, feilretting). Kap. 3 og repetisjon fra “Lær å svømme”


 


1


1


Bevegelsesoppgaver fra andre vannidretter (dykking, hopp/stup). Kap. 4.16 og 4.17


 


1


3


Bevegelsesoppgaver fra andre vannidretter (synkron, vannpolo). Kap. 4.18 og 4.19


 


1


3


Bevegelseslæring, svømmearter (crawl og ryggcrawl). Kap. 4.5-4.7 og 4.14-4.15


 


1


3


Svømmearter (elementær og dobbel overarmrygg, butterfly, bryst, opp-ned brystsvømming). Kap. 4.10-4.11 og 4.13


 


1


3


 


Praktisk/metodisk oppgaveløsning må det legges inn tid til mot slutten av kurset.


 


Krav til kurslærer:


Må ha kursene “Begynneropplæring”, “Videregående opplæring” og “Begynnende trening”, eventuelt opprettholdt kurslærerautorisasjon etter gamle kurs. Svømmekretsen må innstille søkeren. Søkeren må delta på kurslærerseminar i regi av Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeforbund godkjenner kurslærer. Kurslærer kan kun utdanne instruktører i regi av klubb, krets eller forbund.Utskrift: 9/6 2000

 

 

X