go up

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri


 


21 timer


(NAIS-kode K4520T2021)


 


MÅL


Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en teoretisk og faglig innføring i stup slik at du skal kunne tilrettelegge fysisk- og idrettslig aktivitet på en best mulig måte.


 


OPPTAKSVILKÅR


Fylt 16 år. Bestått Begynneropplæring og ha gyldig kompetansekort.


 
INNHOLD


 


TIMER


Anatomi/fysiologi


1t


Treningslære


2t


Treningsledelse


5t


Idrettspsykologi


2t


Bevegelseslære


11t 


EVALUERING


Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve. Det kreves bestått på begge.


 


AUTORISASJON


Ha fylt 18 år. Dokumentere opptaksvilkår. Bestått avsluttende prøve. Etter kurset får kandidatene tildelt praksiskort for å praktisere minimum 10 timer. Attestert praksiskort og kompetansekort sendes autorisasjonsansvarlig i kretsen. Autorisasjonsansvarlig sender kompetansekortet til stupinstruktøren.


 


AUTORISASJONSFORNYELSE


Gjennomføre og bestå Årlig Livredningsprøve en gang hvert år. Bestått prøve påtegnes i kompetansekortet. Liste over deltakere med bestått livredningsprøve sendes autorisasjonsansvarlig i kretsen.


Årlig Livredningsprøve:


50m svømming med klær (skjorte og bukse) og avkledning på dypet.


600m svømming hvorav de første 400m på brystet og de siste 200m på ryggen.


Start fra startpall med stup, dykk og hent ilandføringsdukke/person på det dypeste i bassenget du arbeider i ……….m. Ilandfør 25m. Bring en person fra bassenget opp på bassengkanten og legg i stabilt sideleie. Utfør Hjerte/Lungeredning på Anne-dukken. Hele punkt 3 gjennomføres sammenhengende.


Beherske ilandførinsteknikkene og kjenne til prinsippet om Den forlengede arm og slagordet; Reach, throw, row, go, tow.


Vise sikker kjennskap til alarmplanen(e) for den(de) svømmehallen(e) du underviser i.


 


LITTERATUR


“Trener 1 kurs stup, videregående opplæring” redigert av Guttorm Ray Tuxen , Bøkene ”A-kurs for treningsledere” laget av NIF. Alt materiell bestilles fra Ordrekontoret, tlf 2102 9010 eller faks 2102 9001.


Innhold “Videregående opplæring”:


 


Beskrivelse


Tid


Regler/hva er stup


1 t


Bevegelseslære


11 t


Treningslære


2 t


Treningsledelse


5 t


Idrettspsykologi


2 t


Totalt


21 t


 


Gjennomføring av kurset:


Praktisk/metodisk oppgaveløsning bygges inn mot slutten av kurset.


Forslag til gjennomføringsmodell for kurset “Videregående opplæring stup”


Merk: Modellen må selvfølgelig tilpasses den tid dere har i bassenget, og om dere gjennomfører kurset to helger fredag til søndag eller to helger lørdag og søndag.


Kursåpning bør inneholde informasjon om NSFs organisasjonsmodell, utdanningstilbud, utøverens vei fra kurs via trening til landslagsnivå.


 

Emne


Teori


Praksis


Regler/Hva er stup


1


 


Bevegelseslære


Trener 1 kurs stup, Videregående opplæring


Gjennomgang av lekskolen og de ulike stupene.


2


9


Treningslære


A-kurs for treningsledere: Lilla bok


Oppvarming: s. 9-13


Bevegelighetstrening: s. 15-24


1


1


Treningsledelse


A-kurs for treningsledelse: Rød Bok


Idrettens mål og organisering: s. 7-10


Grunnprinsipper i treningsledelse: s. 14-41


4


1


Idrettspsykologi


A-kurs for treningsledelse: Lilla Bok


Mental trening: s. 61-66


1,5


0,5


 


Praktisk/metodisk oppgaveløsning må det legges inn tid til mot slutten av kurset.


Krav til kurslærer:


Innstilles av svømmekretsen. Norges Svømmeforbund godkjenner kurslærerne. Kurslærerne må ha gjennomført og bestått Trener 1. Kurslærere må delta på kurslærersamling i regi av NSF.Utskrift: 9/6 2000


 

X