go up

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri


 


3. Begynnende trening


32 timer


(NAIS-kode K4510T2021)


 


MÅL


Etter endt kurs skal deltakerne ha det faglige og pedagogiske grunnlaget til å planlegge, iverksette og gjennomføre begynnende trening.


 


OPPTAKSVILKÅR


Bestått Begynneropplæring og Videregående opplæring, og ha gyldig kompetansekort.


 INNHOLD


 


TIMER


Anatomi/fysiologi nivå 3


2t


Treningsledelse nivå 3


2t


Treningslære nivå 3


8t


Idrettspsykologi nivå 3


2t


Bevegelseslære nivå 3


16t


 


EVALUERING


Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve. Det kreves bestått på begge.


 


AUTORISASJON


Ha fylt 18 år. Gjennomført og bestått teoretisk og praktisk eksamen. Etter kurset får kandidatene tildelt praksiskort for å praktisere minimum 25 timer. Attestert praksiskort og kompetansekort sendes autorisasjonsansvarlig i kretsen. Autorisasjonsansvarlig sender kompetansekortet og tøymerke til svømmetreneren.


 


AUTORISASJONSFORNYELSE


Gjennomføre og bestå Årlig Livredningsprøve en gang hvert år. Bestått prøve påtegnes i kompetansekortet. Liste over deltakere med bestått livredningsprøve sendes autorisasjonsansvarlig i kretsen.


Årlig Livredningsprøve:


1. 50m svømming med klær (skjorte og bukse) og avkledning på dypet.


2. 600m svømming hvorav de første 400m på brystet og de siste 200m på ryggen.


3. Start fra startpall med stup, dykk og hent ilandføringsdukke/person på det dypeste i bassenget du arbeider i ……….m. Ilandfør 25m. Bring en person fra bassenget opp på bassengkanten og legg i stabilt sideleie. Utfør Hjerte/Lungeredning på Anne-dukken. Hele punkt 3 gjennomføres sammenhengende.


4. Beherske ilandførinsteknikkene og kjenne til prinsippet om Den forlengede arm og slagordet; Reach, throw, row, go, tow.


5. Vise sikker kjennskap til alarmplanen(e) for den(de) svømmehallen(e) du underviser i.


 


LITTERATUR


“Svømmetreneren” 5 hefter. Ny litteratur under utarbeidelse av Ørjan Madsen. Materiell bestilles fra Ordrekontoret, tlf:21 029010, faks:21 029011.


 


Rammeplan for kurset “Begynnende trening”:


 

Beskrivelse


Tid


Total


Modul 1: Anatomi/fysiologi og Treningsledelse nivå 3 (M4500T2191)


 


4 t


Energistoffskiftet (energifrigjøring, aerob-anaerob kapasitet)


 


2 t


 


Filosofi (NIFs retningslinjer for doping) + Verdier/etikk (idrettens mål og verdigrunnlag) + NSF (utdanning, landslag o.l.)


 


2 t


 


Modul 2: Treningslære nivå 3a og Idrettspsykologi nivå 3 (M4500T2201)


 


4 t


Treningsplanlegging (perspektivplan, treningsprosessens faktorer)


 


2 t


 


Barns fysiske og psykososiale utvikling fra 12 år til voksenalder + Motivasjon og emosjoner


 


2 t


 


Modul 3: Treningslære nivå 3b og Bevegelseslære nivå 3a (M4500T2211)


 


4 t


Grunnleggende teori (arbeidskrav i svømming, treningsmetoder)


 


2 t


 


Praktisk/metodisk oppgaveløsning


 


2 t


 


Modul 4: Treningslære nivå 3c (M4500T2221)


 


4 t


Trening av koordinative egenskaper (organisering og koordinering av andre vannidretter og idretter på land med svømmetrening)


 


2 t


 


Trening av kondisjonelle egenskaper (bevegelighetstrening, styrketrening)


 


2 t


 


Modul 5: Bevegelseslære nivå 3b (M4500T2231)


 


4 t


Metodikk/teknikker (drills + bevegelsesoppgaver fra andre vannidretter)


 


4 t


 


Modul 6: Bevegelseslære nivå 3c (M4500T2241)


 


4 t


Undervisningslære/pedagogikk (undervisningsprinsipper, feilretting)


 


3 t


 


Biomekanikk/hydromekanikk (mekaniske grunnprinsipper (energi, friksjon, akselerasjon, kraftutvikling), samspill mellom sanser og muskler)


 


1 t


 


Modul 7: Bevegelseslære nivå 3d (M4500T2251)


 


4 t


Metodikk/teknikker (øvelsesrekker for bryst og butterfly m/start og vendinger)


 


4 t


 


Modul 8: Bevegelseslære nivå 3e (M4500T2261)


 


4 t


Metodikk/teknikker (øvelsesrekker for rygg og crawl m/start og vendinger)


 


4 t


 


 


Forslag til gjennomføringsmodell for kurset «Begynnende trening»


Merk: Modellen må selvfølgelig tilpasses den tid dere har i bassenget, og om dere gjennomfører kurset to helger fredag til søndag eller to helger lørdag og søndag.


Kurset bør inneholde informasjon om NSFs organisasjonsmodell, utdanningstilbud, utøverens vei fra kurs via trening til landslagsnivå.


Det er ingen teoretisk prøve på kurset, men det skal leveres en hjemme-eksamen med innleveringsfrist 14 dager.


Litteratur: «Svømmetreneren».


 
Emne

Teori


Praksis


Barns utvikling fra 12 år til voksen


 


1 t


 


Energifrigjøring, aerob-anaerob kap.


 


2 t


 


Arbeidskrav i svømming, treningsmet.


 


1 t


1 t


Bryst og butterfly


 


1 t


2 t


Crawl og rygg


 


1 t


2 t


Perspektivplan, treningsprosessens faktorer


 


2 t


 


Undervisningsprinsipper, feilretting


 


1 t


2 t


Idrettens mål og verdigrunnlag, NIFs retningslinjer for doping, NSF; utdanning, landslag o.l.


 


2 t


 


Motivasjon og emosjoner


 


1 t


 


Mekaniske grunnprinsipper, samspill mellom sanser og muskler


 


1 t


 


Organisering og koordinering av andre vannidretter og idretter på land med svømmetrening


 


1 t


1 t


Bevegelighets- og styrketrening


 


1 t


1 t


Drills og bevegelsesoppgaver fra andre vannidretter


 


2 t


2 t


Praktisk/metodisk oppgaveløsning


 


 


2 t


 


Flere gjennomføringsmodeller:


1.        helg: Gjennomføres disse emnene: De som er med hvit bakgrunn.


2.        helg: Gjennomføres disse emnene: De som er med grå bakgrunn.


Hjemme-eksamen skrives og leveres mellom kurshelgene.


 


Flere gjennomføringsmodeller:


Kurset tas som moduler. De fleste modulene kan gjennomføres uten kurslærer, praksis-emnene gjennomføres med kurslærer. Denne gjennomføringsmodellen er fortsatt ikke gjeldende, men vi planlegger å tilby denne etter hvert.


 


Krav til kurslærer:


Må være oppnevnt kurslærer i Norges Svømmeforbund. Kurslærer må ha minimum Trener-II kompetanse (eller annen relevant kompetanse). Svømmekretsene innstiller kurslærere. Kurslærere må delta på kurslærerseminar i regi av NSF.


 


Utskrift: 9/6 2000 

X