go up

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri


 


36 timer


(NAIS-kode K4500T1031)


 


MÅL


Deltakerne skal tilegne seg kunnskap som gjør ham/henne i stand til å lede vanngymnastikk-aktivitet, også tilpasset revmatikergrupper. Deltakerne skal også utvikle hensiktsmessige treningsprogram for ulike målgrupper. Deltakerne skal også mestre de livredningsferdigheter som er nødvendig for elevenes sikkerhet.


 


OPPTAKSVILKÅR


Fylt 18 år. Bestått kravene til Havhesten.


 INNHOLD


 


TIMER


Hva er vanngymnastikk?, Filosofi, Fysiologi


4t


Pedagogikk


4t


Anatomi


4t


Treningslære, Evaluering


4t


Sykdomslære, Aktivitet


4t


Musikkbruk, Aktivitet


4t


Programoppbygging, Vanntrening som forebyggende helsearbeid


4t


Grunnkurs førstehjelp


6t

Publisert: (Redigert: 22. september 2003)
X