go up

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri


 


1. Begynneropplæring


32 timer


(NAIS-kode K4500T1021)


 


MÅL


Etter endt kurs skal deltakerne ha det faglige og pedagogiske grunnlag til å planlegge, iverksette og gjennomføre opplæring slik det kommer til uttrykk i Norges Svømmeforbunds begynnerkurs i svømming: Vannmerket, Pingvin og Selungen. Videre skal deltakerne kunne planlegge, iverksette og gjennomføre vannaktiviteter i Idrettsskole, Skolefritidsordning m.v. Deltakerne skal også mestre de livredningsferdigheter som er nødvendig for elevenes sikkerhet.


 


OPPTAKSVILKÅR


Fylt 16 år. Bestått kravene til Havhesten.


 

INNHOLD


 


TIMER


Anatomi/fysiologi nivå 1


4t


Treningsledelse nivå 1


4t


Idrettspsykologi nivå 1


2t


Bevegelseslære nivå 1


22t


 


EVALUERING


Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve. Det kreves bestått på begge. I tillegg skal man praktisere og bestå 10 timer praksis.


 


AUTORISASJON


Ha fylt 18 år. Gjennomført og bestått begynnerkurset. Praktisert og fått godkjent 10 timer praksis i begynneropplæring hos godkjent praksislærer/veileder. Sende praksiskortet med attestert praksis til autorisasjonsansvarlig i kretsen. Autorisasjonsansvarlig sender kompetansekortet med tøymerke til svømmeinstruktøren. NB! Den som ikke er fylt 18 år kan ikke ha ansvar for svømmeopplæring, men fungerer som hjelpeinstruktør på begynnerkurs (minimum 10 timer pr. år til fylte 18 år).


 


AUTORISASJONSFORNYELSE


Gjennomføre og bestå Årlig Livredningsprøve en gang hvert år. Bestått prøve påtegnes i kompetansekortet. Liste over deltakere med bestått livredningsprøve sendes autorisasjonsansvarlig i kretsen.


Årlig Livredningsprøve:


1.       50m svømming med klær (skjorte og bukse) og avkledning på dypet.


2.       600m svømming hvorav de første 400m på brystet og de siste 200m på ryggen.


3.       Start fra startpall med stup, dykk og hent ilandføringsdukke/person på det dypeste i bassenget du arbeider i ……….m. Ilandfør 25m. Bring en person fra bassenget opp på bassengkanten og legg i stabilt sideleie. Utfør Hjerte/Lungeredning på Anne-dukken. Hele punkt 3 gjennomføres sammenhengende.


4.       Beherske ilandføringsteknikkene og kjenne til prinsippet om Den forlengede arm og slagordet; Reach, throw, row, go, tow.


5.       Vise sikker kjennskap til alarmplanen(e) for den(de) svømmehallen(e) du underviser i.


 


LITTERATUR


“Lær å svømme” av Turid Blixt, deltakerhefte “Norsk grunnkurs i Førstehjelp” av Norsk Førstehjelpsråd. Alt materiell bestilles fra Ordrekontoret, tlf:21 029010, faks:21 029011.


 


Moduloppbygging for kurset “Begynneropplæring”


 

Beskrivelse


Tid


Total


Modul 1: Anatomi/fysiologi nivå 1 (M4500S1031)


 


4 t


Hjerte/Lungeredning Grunnkurs, etter 1/1-00 gjelder Norsk Grunnkurs Førstehjelp 6t


 


4 t


 


Modul 2: Treningsledelse nivå 1a og Idrettspsykologi nivå 1 (M4500T1041)


 


4 t


Kommunikasjon (barn og samspill)


 


2 t


 


Utvikling og personlighet (barns fysiske og psykososiale utvikling fra 5-7 år)


 


2 t


 


Modul 3: Bevegelseslære nivå 1a (M4500T1051)


 


4 t


Biomekanikk/hydromekanikk (Enkel bevegelseslære; vannets


egenskaper – oppdrift, motstand, fremdrift)


 


1 t


 


Metodikk/teknikker (Vanntilvenning; 3 prinsipper, 8 sentrale ferdigheter, funksjonshemmede, og livredning i vann (prøve))


 


3 t


 


Modul 4: Bevegelseslære nivå 1b (M4500T1061)


 


4 t


Undervisningslære/pedagogikk (prinsipper i undervisning – MAKIS)


 


2 t


 


Metodikk/teknikker (undervisningsmetoder, tilbakemelding,


observasjon/feilretting, læretrinn)


 


2 t


 


Modul 5: Bevegelseslære nivå 1c (M4500T1071)


 


4 t


Metodikk/teknikker (Vannmerket; øvelse 1-6)


 


4 t


 


Modul 6: Bevegelseslære nivå 1d (M4500T1081)


 


4 t


Metodikk/teknikker (Pingvinmerket; øvelse 7-12)


 


4 t


 


Modul 7: Bevegelseslære nivå 1e (M4500T1091)


 


4 t


Metodikk/teknikker (Selungenmerket; øvelse 13-20)


 


4 t


 


Modul 8: Treningsledelse nivå 1b og Bevegelseslære nivå 1f (M4500T1101)


 


4 t


Filosofi (svømmehistorie/NSFs organisasjon)


 


1 t


 


Metodikk/teknikker (planlegging/organisering)


 


1 t


 


Praktisk/metodisk oppgaveløsning


 


2 t


 


 


Forslag til gjennomføringsmodell for kurset “Begynneropplæring”


Merk: Modellen må selvfølgelig tilpasses den tid dere har i bassenget, og om dere gjennomfører kurset to helger fredag til søndag eller to helger lørdag og søndag.


Kursåpning bør inneholde informasjon om NSFs organisasjonsmodell, utdanningstilbud, utøverens vei fra kurs via trening til landslagsnivå.


Den teoretiske prøven kan gjennomføres som hjemme-eksamen med innleveringsfrist 14 dager.


Litteratur: “Lær å svømme”, deltakerhefte Førstehjelp.


 

Emne


Teori


Praksis


Filosofi (svømmehistorie/NSFs organisasjon). Side 9-14


 


1


 


Planlegging/organisering. Side 59-68


 


1/2


1/2


Førstehjelp (inkl HLR), livredningsprøve, alarmpl.


 


4


2


Kommunikasjon (barn og samspill). Side 29-42 og eget deltakerhefte “Vekst og utvikling” fra NIF


 


2


 


Utvikling og personlighet (5-7 år). Side 29-42 og eget deltakerhefte “Vekst og utvikling” fra NIF


 


2


 


Biomekanikk/hydromekanikk (enkel bevegelses-lære; vannets egenskaper – oppdrift, motstand, fremdrift). Side 19-28


 


1/2


1/2


Vanntilvenning. Side 69-90


 


1


2


Undervisningslære/pedagogikk (prinsipper i under-


visning – MAKIS). Side 44-58


 


1


1


Undervisningsmetoder, tilbakemelding, observasjon/


feilretting, læretrinn). Side 44-58


 


1


1


Vannmerket, Pingvin, Selungen. Side 115-168


 


1


11


Praktisk/metodisk (tid avhenger av antall deltakere)


 


 


2


 


Krav til kurslærer:


Må ha kursene “Begynneropplæring”, “Videregående opplæring” og “Begynnende trening”, eventuelt opprettholdt kurslærerautorisasjon etter gamle kurs. Svømmekretsen må innstille søkeren. Søkeren må delta på kurslærerseminar i regi av Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeforbund godkjenner kurslærer. Kurslærer kan kun utdanne instruktører i regi av klubb, krets eller forbund. For førstehjelpsdelen må man minimum være instruktør i førstehjelp.


 


Utskrift: 9/6 2000


 

 


 

X