go up

Få innblikk i styrearbeidet nå rett etter årsmøtet ved å sette av en kveld til “Styrearbeid i praksis”. Kurset tar sikte på å gi gamle og nye tillitsvalgte innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler, og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur. Kurset tar 3-6 timer, og gjennomføres i klubb.

X