go up


De etterutdanningsmodulene som er klare er:


 


For instruktører i Norges Svømmeskole:


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Butterfly


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Rygg


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Bryst


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Crawl


·         Etterutdanningsmodul Småbarnspedagogikk


 


For trenere med Trener 1:


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Butterfly


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Rygg


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Bryst


·         Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Crawl


·         Etterutdanningsmodul Allsidighet


·         Etterutdanningsmodul Nøkkelferdigheter


 


For mer informasjon om hva som skal til for å gjennomføre etterutdanningen, klikk her.

Etterutdanningsmodulene for instruktører i Norges Svømmeskole og trenere med Trener 1 er nå klare. Det betyr at klubbene fra i dag kan gjennomføre etterutdanningstiltak for instruktører og trenere.

X