go up

Målgruppen for kurset er svømmetrenere innen LEN. Navnet på kurset er Anti Doping Education (ADE) og du kan lese mer om kurset på følgende internettside:

www.antidopingeducation.org

Totalt vil 100 trenere få anledning til å være med på kurset som foregår via web. IDTM administrerer kurset, og sender ut passord, brukernavn, besvarer spørsmål og gir tilbakemeldinger og følger opp kursdeltagerne.

De trenere som fullfører kurset vil motta et LEN sertifikat.

Kurset er gratis for svømmetrenere.

For å få brukernavn og passord må du sende en mail til ade@idtm.se.Det europeiske svømmeforbundet (LEN) har i samarbeid med International Doping Tests & Management (IDTM) og Stockholm University College of Physical Education and Sports (IHS) laget et kurs i etikk og anti-doping for svømmetrenere.

X