go up

Hensikten med stevnet er blant annet å få ungdom mer engasjert i svømming og vannsport generelt.

Overskuddet fra stevnet går til Redd Barna.


 


Ta en titt på den flotte hjemmesiden til stevnet: http://gogocup.com/


 


 


 

Gogo-cup er et svømmestevne laget av ungdommer, og dette er åpent for elever på ungdomsskolene og de videregående skolene i Asker og Bærum kommune.

X