go up

eSwimming er et europeisk prosjekt støttet av EU der målene bl.a. er å promotere svømming som terapi for funksjonshemmede, samt øke antall svømmetrenere for funksjonshemmede. Portalen som er utviklet inneholder materiale for svømmere, trenere, foreldre og andre som vil lære mer om svømming for funksjonshemmede.


 


Her finner du eSwimmingportalen.

X