go up

WADA’s dopingliste for 2007 (gjelder fra 01.01.2007) endres svært lite i forhold årets utgave (2006). Det synes å være enighet om listens sentrale oppbygging og innhold. Les mer om hvilke endringer som er gjort på Antidoping Norge sine internettsider.

X