go up

 


Endret fra mars 2008-utgave til februar 2009-utgave: • Pkt. 2.1.10 Belysningen endret til 1200 lux.

 • Pkt. 2.2 Langbaneanlegg (vedlegg 1) Føyd til: Anleggene skiller seg fra hverandre ut fra kravene til tribunekapasitet. Se pkt. 2.2.10.

 • Nytt pkt.2.2.10: Tidligere punkt 7.5 Tribuner er flyttet hit. I nåværende 7.5.2 er antall seter på demonterbare tribuner endret til 2.500.

 • Pkt. 2.3.2 Henvisningen i siste setning endret til: Se kapittel 7 og 8.

 • Pkt. 2.4.5 Føyd til i siste setning: det er ønskelig med 5 meter.

 • Pkt. 2.4.8 Rettet til: Anlegget må ha en tilskuerkapasitet på minst 1.000 personer fordelt på faste og midlertidige tribuner.

 • Pkt. 3.5.1 Andre setning endret til: Basseng med startpaller skal ha en dybde på minst 1,35 meter over en avstand på 6,0 meter ut i bassenget.

 • Pkt. 3.5.2 Tilføyd til slutt: Startpallene kan ha en stillbar bakplate.

 • Pkt. 8.4.3.2 Rettet til: ett musikkanlegg og ett reserveanlegg.

 


Endret fra oktober 2006-utgave til mars 2008-utgave: • Det er noen mindre redaksjonelle endringer i kapittel 1. Innledning.
 • Spesialkravene til basseng for synkron og vannpolo har fått egne kapitler.
 • Kapittel 4 er spesialkrav til synkronsvømming
 • Kapittel 5 er spesialkrav for vannpolo.
 • Resten av kapitlene er omnummerert i henhold til dette.
 • Dybden for langbanebasseng er endret til minimum 2,00 meter, ønsket 3,00 meter.
 • For kortbaneanlegg er bredden på gulvet langs bassenget endret til 3,00 meter og krav til tribunekapasitet er øket til 500.
 • Vedlegg 6 Bunnmerking er endret etter at FINA har bestemt at det skal være 15 meters merker på bunnstripene i nye langbanebasseng.
 • Endringene gjelder nye anlegg som bygges etter 1. januar 2006.
 • Det er også satt inn en egen side med termer og definisjoner.

 


 Endret fra juli 2006-utgave til oktober 2006-utgave: • Punkt 3.4.1: Ny, tredje setning: Festepunktet skal være i høyde med vannflaten.
 • Punkt 3.4.2: “Hver baneskiller skal bestå av en syrefast, rustfri stålwire med flottører plassert butt i butt og ha en diameter på minst 0,05 meter og maksimum 0,15 meter.”   Ordene “minst 0,05 meter og maksimum” er strøket. Dette vil si at det blir et entydig krav til en diameter på 0,15 meter.


 


 


  


 


 


 

X