go up

På NSFs forbundsting ble tidligere prøveordninger omgjort til gjeldende regler. Dette innebærer blant annet klasseinndelingen har lik alder for jenter og gutter. (SV 2).
I nasjonale stevner er nedre alder 12 år for begge kjønn og i internasjonale stevnerer nedre alder 13 år. (GE 18).Ved NM junior er alderen 13-18 år for begge kjønn og i NM senior  er nedre alder 14 år. (GE 31).
Prøveordningen vedr. påmelding er innarbeidet i GE 34 og trekking er innarbeidet i GE 36.


 


Svømmereglene (SV reglene) – endringer fra FINA kongressen.Den svømmeart som har de vesentligste endringene er butterfly.
SV 5 D 1: Kravet til at skuldrene skal holdes parallelle med vannflaten er opphevet.
Videre kommer et tillegg i SV 5 D 3 a: Brystbenspark er ikke tillatt.


 


Under SV 5 B rygg er der kommet et tillegg i punkt 4 og 5 som sier at kroppen kan være under vann ved innslag i mål.


 


I brystregelene finner vi en justering i SV 5 C 3, 2. setning: Albuene skal være under vannet, unntatt ved siste armtak før og under vending og ved innslag i mål.


 


I tillegg til disse endringene er der en del andre forhold/presiseringer som er kommet til, bl.a. at en stafett skal svømmes i den rekkefølge den er oppgitt, hvis ikke skal laget diskvalifiseres (SV 6 K). I SV 6 N kommer en presisering vedr. “time-trial”.


 


I  ny GE 6 er kommet et omfattende regelverk vedr. Felles nordiske representasjonsregler.
GE 30 A har fått et tillegg vedr. funksjonshemmede: Klubber som ikke er medlem av NSF kan delta med funksjonshemmede i NSF`s stevner. Utøverne må ha gyldig startlisens, jfr L 15 A.


 


GE 15 har en justering vedr. overgangsreglene for barn til og med 12 år.


 


Videre er der nå for vannpolo samme overgangsregler som for øvrige grener.


 


På NSF`s internettsider vil du finne det oppdaterte regelverk.


 


For idrettene stup, synkron og vannpolo vil oppdatert regelverk komme. Likeledes vil der komme oppdaterte regler for funksjonshemmede.


 


Når vi først er i gang med regelkommentarer kan det være på sin plass å minne om at tjuvstartsnoren skal henge oppe. Det kan oppstå situasjoner som krever at et startet heat må stoppes. For eksempel at der kommer en feil lyd ved den elektroniske starten.
Mange tror at en-startregelen overflødiggjør dette hjelpemiddel.


 


Lov- og dommerutvalget i Norges Svømmeforbund
Bjørn Rasmussen


 


 

Innen regler for svømming er det gjort en del lov-/regelendringer etter Svømmetinget og FINA kongressen sommeren 2001. NSF minner om at endringene trer i kraft 1. november 2001.

X