go up

Ved sesongstart var det totalt kun fem svømmere som hadde A-krav til utvikling, junior og rekruttlandslagene. NSF ønsket å starte satsingen i bunnen av pyramiden noe bredere og valgte derfor å sette opp B-krav i disse gruppene. 
Svømmere som greide B krav ble tatt inn i gruppene til 100% selvkost for klubbene.

I løpet av høsten har utviklingen på juniornivået vært formidabel og mange svømmere har klart A kravene og enda fler har klart B kravene.
De tre landslagsgruppene teller pr. i dag over 50 svømmere og vi får nå problemer med å gjennomføre samlinger, stevner etc.
Dersom gruppene vokser i like sterk grad i neste periode vil det bli helt umulig.

Landslagsledelsen i samråd med svømmeutvalget, ser det derfor som nødvendig at kravene til nye inntak fra 1. januar 2005 skjerpes. Det vil derfor fra og med 1.1.2005 kun være svømmere som greier A-krav som blir tatt inn i en av disse landslagsgruppene.

Vi presiserer at de som allerede er tatt inn i en av gruppene på B-krav før 1. januar 2005 beholder plassen sin i laget ut sesongen.

Det er positivt for Norsk svømming at det trenes bedre og bedre blant våre yngre svømmere, og vi håper at de som nå er tett på B krav setter listen høyere i starten av det nye året.

Klikk her for å komme til kravsidene


 


 



 

X