go up

   


 


  


 


 


 

Fra nyttår vil et nytt internasjonalt regelverk gjelde: World Anti-Doping Code med tilhørende standarder. Dette regelverket er norsk idrett forpliktet til å følge. Som en følge av at internasjonalt regelverk er endret, har Idrettsstyret endret kapittel 12 i NIFs lov. Fra nyttår gjelder også et nytt regelverk om medisinsk fritak og nye retningslinjer for meldeplikten. Antidoping Norge har skrevet tre artikler om disse tema; klikk på “les mer” for å se linker.

X