go up

I innbydelsen til Svømmetinget 2007 sto det i programmet at det skal gjennomføres fagmøter på lørdag. Imidlertid er det slik at i svømmepolitisk dokument som ble vedtatt på Svømmetinget 2004 i Bergen, så sies det at fagmøtene fjernes. Dette betyr at det blir tingforhandlinger i plenum hele lørdag. Innbydelsen er nå oppdatert med det nye programmet. Alt om tinget finner du her

X