go up

Startkontingenten fastsettes av arrangerende lag, men må ikke være større enn den av NSF  til enhver tid fastsatte maksimal grense.
Fra 01.06.2004 økes den maksimale grensen fra kr 50,- til kr 75,- på individuelle starter og fra kr 100,- til kr 150,- på lag starter.

X