go up

På LEN-møtet i Oslo 13. mars ble det fastsatt at EM Masters 2011 skal arrangeres i Yalta i Ukraina. Mesterskapet skal arrangeres 5.-10. september 2011. Yalta ligger på Krimhalvøya ved Sortehavet og er et meget populær turistområde. Mer informasjon vil komme.

X