go up

EM Masters for vannpolo nå i 2011 vil bli arrangert i Hamburg i perioden 4.-9. juli 2011 (og ikke i Ukraina sammen med svømming, stup og synkron).

ENTRY BOOKLET    |    NORSK NORDISK MASTERSKALENDER 

X