go up


 


 


1. kopi av pass eller ID hvor fødselsdato vises.


2. relevante entry form som skal være komplett utfyllt


3. komplett utfyllt og signert “Release from Liability”


4. komplett utfyllt og signert registration form


5. et passfoto for akreditering


6. kopi av kvittering for innbetalt startkontingent (klubbvis)


 


All ovenstående informasjon SKAL sendes KLUBBVIS, og SORTERT PER UTØVER, INNEN 1. juni til:


 


Steinar Tangstad


Østre Strandgate 5


4610 Kristiansand S


 


Det vil si at skjemaene IKKE skal sendes direkte til arrangøren i Spania slik det står opplyst om på side 31, men til Steinar Tangstad i mastersutvalget på ovenstående adresse.


 


OBS! Selv om den offisielle fristen for skjemaene er påstemplet 1. juli, har NSF satt en frist til 1. juni.


 


Mastersutvalget gjør oppmerksom på at ufullstendig utfylte skjema eller skjema som mangler ved påmelding kan resultere i at utøveren nektes å starte. Vi har ikke anledning å dobbeltsjekke alle detaljer på hver utøver så alle har selv ansvar å kontrollere at alt er komplett.


 


MaU har valgt Sabra Sportsreiser som vår samarbeidspartner til EM og foreslår at reise, hotell, leiebil etc. bookes via dem, og de vil ivareta alle aspekter rundt reisen og opphold. Til informasjon har Sabra Sportsreiser klart å få frem billigere overnattingsalternativ enn arrangøren presenterer på sine hjemmesider. Program finner du her, og det er anledning for andre enn norske masters å benytte seg av opplegget. Selv om påmeldingsfristen til selve konkurransen ligger et stykke frem i tid anbefaler vi at alle som vil til EM å ordne med reisen snarest mens det ennå finnes plasser til fornuftige priser.


 


 


  


 

EM Masters går av stabelen i perioden 14.-20. september 2009.
SISTE NYTT: Nå er påmeldingshåndboken til EM Masters tilgjengelig. Den inneholder all relevant informasjon om påmeldinger og her finner du også skjemaer som må fylles ut ved påmelding. Dokumenter som SKAL følge med hver påmelding er følgende (se “les mer”).

X