go up

Gjeldene regler for elitemerker pr 21/06/2004:


1 Generell beskrivelse

1.1 Elitemerkene tas ut fra oppnådd poengsum på et senior program.
1.2 Ferdighetsmerkene består av 3 merker.
1.2.1 Valørene for merkene er: Bronse, Sølv og Gull


2 Dømming

2.1 Merkene kan kun tas i approberte konkurranser, og konkurransen gjennomføres etter forbundets bestemmelser.
2.2 Unntak / Dispensasjon
2.2.1 Klubbkonkurranser kan brukes til Bronse og Sølvmerke, men minimum 3 av 5 dommere må være forbundsdommere.


3 Godkjenning og bestilling

3.1 Merkene bestilles via Idrettsbutikken
E-post: idrettsbutikken@klubben.no
Telefon: 6295 0630


Telefaks: 6295 0611
3.2 Ved bestilling av stupmerker må merkekravene dokumenteres av en forbundsdommer.


4 Krav


NAVN:


KVINNER


MENN


1M


3M


TÅRN


1M


3M


TÅRN


Bronse


150


285


240


190


330


280


Sølv


165


350


300


240


415


365


Gull


200


430


390


260


500


450


 


 


 


 

X